Науково-методична робота

Планування роботи

Печать
PDF

І. Вступ

В 2013-2014 навчальному році районний методичний кабінет працював  над реалізацією завдань,  визначених рішеннями парламентських  слухань на тему «Освіта в сільській місцевості:  кризові явища та шляхи їх подолання», Національною стратегією розвитку освіти в  Україні до 2021 року, Державною цільовою соціальною  програмою розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, Державною цільовою соціальною програмою підвищення якості  шкільної природничо-математичної освіти на період  до 2015 року, нормативними документами, розробленими на їх виконання.

На реалізацію вищеназваних документів  розроблено Плани дій  щодо підготовки педагогічних працівників  навчальних закладів до реалізації Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, пріоритетних завдань дошкільної освіти на 2014 рік.

Районний  методичний кабінет продовжував роботу  над  єдиною науково-методичною проблемою «Діяльність методичного кабінету щодо  забезпечення процесу формування професійної  компетентності педагога як необхідної умови реалізації Державних стандартів освіти».Виходячи зі змісту і шляхів  розв’язання єдиної науково – методичної проблеми, плану дій на реалізацію Програми розвитку районного методичного кабінету, в 2013-2014 навчальному році РМК  реалізував такі  напрями  діяльності:

 

*  забезпечення  програмно - цільового підходу до організації методичної         роботи  з педагогічними кадрами,  орієнтація її  на кінцевий  результат;

 • модернізація змісту науково-методичної роботи  відповідно до нового Положення  про  районний методичний кабінет;
 • формування в педагогічних працівників мотивації до науково-дослідницької, експериментальної роботи;
 • використання  активних форм і методів методичної роботи,  адекватних сучасним  цілях і змісту методичної роботи;
 • формування засобами  методичної роботи інноваційної культури педагогів,  їхньої  технологічної компетентності, готовності до здійснення  проектно-впроваджувальної діяльності;
 • виявлення, вивчення, удосконалення та  поширення  педагогічного досвіду;
 • запровадження  інноваційних методик, нових педагогічних технологій у навчально-виховний процес, оптимізація  управлінської діяльності керівників освітніх закладів;
 • створення організаційних умов для безперервного удосконалення професійної  компетентності  керівних та педагогічних кадрів; поглиблення співпраці з вищими навчальними закладами;
 • оновлення змісту, форм, методів і засобів навчання, виховання і розвитку  дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти та чинних програм розвитку дитини  («Українське дошкілля», «Впевнений старт»);
 • впровадження методик раннього виявлення та діагностики дітей з особливими  потребами;
 • підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах інклюзії;
 • здійснення науково-методичного супроводу впровадження  Державного стандарту початкової,базової та повної загальної середньої освіти, нових навчальних планів і програм;
 • продовження проведення моніторингових досліджень  якості освіти на районному та їх методичного супроводу на шкільному рівнях;
 • формування дієвої підтримки талановитої молоді;
 • удосконалення матеріально – технічної  бази РМК;
 • забезпечення якісного і ефективного управління РМК з метою підвищення ефективності надання освітніх послуг в межах освітнього простору району. 

            В галузі дошкілля діяльність методичної служби району була спрямована на оновлення  змісту та форм методичної роботи у  відповідності з новим Державним  стандартом дошкільної освіти, реалізацію проблеми  наступності дошкільної та початкової  ланки освіти. Продовжувалась робота щодо науково-методичного супроводу  впровадження програми «Впевнений старт».

          Частково вдалось розв’язати ряд організаційно-методичних проблем, серед  яких: недостатня  раніше взаємодія ДНЗ і ЗОШ (лист МОН України від 19.08.2011 р. № 1/9-634);   планування роботи ДНЗ; виконання наказу МОН про введення в дію Положення «Про методичний  кабінет дошкільного навчального закладу».

            В галузі загальної середньої освіти в 2013/14 н.р. РМК здійснював:

-  науково-методичний супровід впровадження Державного стандарту початкової, освіти;

-  удосконалення роботи навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –

   школа»;

-  підготовку  керівників і педагогів до впровадження нового Державного стандарту базової та

   повної загальної середньої освіти;

- ознайомлення зі змістом нових  планів і програм,  моделями організації навчально-              виховного процесу в умовах освітніх змін;

-  моніторинг якості навчання школярів;

-  упровадження методик раннього виявлення та діагностики дітей з особливими потребами.

Впровадження Держстандарту стало стрижневим питанням діяльності районного методичного кабінету.

Система заходів, спрямована на підготовку кадрів, створення матеріальної бази дали можливість ефективно продовжити впровадження нових Держстандартів у  2 класі та розпочати у 5-ому.

Діяльність  РМК з  реалізації нових Держстандартів розглядається як інноваційний інструмент створення єдиного освітнього простору в районі і надання якісних освітніх послуг.

Керівники та педагоги району були учасниками методичних заходів різних рівнів, де розглядались питання ефективного впровадження Держастандартів. Районним методичним кабінетом дана робота спрямувалась на реалізацію плану дій райметодкабінету. В контексті цього є відповідні напрацювання як на районному рівні, так і рівні закладів освіти.

Результати вивчення даного питання, підсумки моніторингів різних рівнів засвідчили належний рівень підготовки педагогів до впровадження Держстандартів. В цьому плані слід відзначити роботу керівників шкіл та окремих вчителів Богородчанських № 1 і № 2, Дзвиняцької, Яблунської, Старунського НВК, Глибівської,  Кричківської ЗОШ І-ІІ ст.

Значна увага районним методичним кабінетом приділялась  організаційно-методичному супроводу процесу формування професійної компетентності керівників і педагогів шкіл,  зокрема через систему курсової і семінарської підготовки. В 2013-2014 навчальному році  на 103% виконано план курсів та на 97,5% обласних семінарів.

 Районним методичним кабінетом максимально використовувались можливості розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у міжкурсовий період шляхом залучення їх до районних, обласних науково-методичних заходів з актуальних проблем оновлення змісту освіти та оволодіння технологіями його реалізації. 12 педагогів району брали участь в роботі обласних творчих майстерень. 6 педагогічних працівників району включені до складу  обласних авторських творчих майстерень, а вчитель трудового навчання Богородчанськоі ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  Крижанівський Леонід Романович продовжував керувати роботою однієї з них. На базі Богородчанськоі ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 проведено засідання ОАТМ вчителів трудового навчання.

В минулому навчальному році  обласним ІППО завершено   вивчення  досвіду роботи 2 педагогів району. На сьогодні в обласній картотеці ППД 14 об’єктів передового досвіду педагогів Богородчанщини.

Свідченням високого професіоналізму педагогічних працівників району є те, що впродовж багатьох років  район є базовим з проведення  практики слухачів курсів підвищення кваліфікації при обласному ІППО.

Залишається стабільним  рейтинг участі району у Всеукраїнському  конкурсі «Учитель року».  В районному турі конкурсу взяли участь 10 вчителів із 7 шкіл.  Район був представлений  чотирма номінаціями  в обласному турі  конкурсу. За підсумками обласного туру конкурсу «Учитель року - 2014» в дев’ятку кращих увійшли вчитель географії Росільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Писарчук Леся Олексіївна та директор Монастирчанського НВК Свідрак В.М.

 Практичний психолог Кричківської ЗОШ І-ІІ ст. Демчук Людмила Василівна стала учасником ІІІ Всеукраїнського  конкурсу «Творчий учитель - обдарований учень» та призером( ІІІ місце) обласного конкурсу власних методичних розробок.

 Вчителі англійської мови Богородчанської №1 та Дзвиняцької ЗОШ (І.Мазур, Н.Костишин) стали учасниками Всеукраїнського конкурсу «Нова генерація компетентнісного учителя», який проводився Британською радою в Україні та Макрософт Україна для викладачів, що цікавляться інноваційними технологіями й інтерактивним навчанням. І.Мазур ввійшла в число 12 кращих по Україні. Як учасник обласної авторської творчої майстерні педагогів Ірина Миронівна,  використовуючи  набутий досвід, створила шкільний «Клуб юних блогерів», завдяки чому учні школи мають можливість спілкуватися в Інтернеті із своїми ровесниками подібних клубів.  

Педагоги району взяли участь в конкурсі «Джерело творчості», який проводиться серед керівників гуртків позашкільних установ, « Шкільна бібліотека у 2013-2014 н.р.».      

Призером обласного етапу Всеукраїнського  конкурсу на кращий інноваційний урок та урок з елементами футболу стала вчитель фізичного виховання Дзвиняцької ЗОШ Гловлюк Іванна Василівна.

Манявський НВК, Росільнянська ЗОШ І-ІІІ ст. та Підгірська ЗОШ І-ІІ ст. включилися в міжнародний проект «Освіта для сталого розвитку», який в  Україні здійснює організація «Вчителі за демократію і партнерство» в співпраці з Агенцією розвитку та співпраці Міністерства закордонних справ Швеції.

З укладенням у жовтні минулого року Намірів про співпрацю між управлінням освіти, молоді та спорту РДА та Інститутом філології Прикарпатського університету ім. В.Стефаника, більш конкретною і дієвою стала співпраця в ВНЗ. На виконання згаданого документа у жовтні минулого року на базі Саджавської ЗОШ І-ІІІ ст. та Манявського НВК відбулися практичні заняття за участю науковців вищезгаданого вишу в рамках ІІІ -х Султанівських читань. В лютому 2014 р. на базі Солотвинського НВК відбулася профорієнтаційна зустріч з викладачами та студентами.

В травні 2014 р. учителі Богородчаснької ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Іваниківської, Гутівської ЗОШ І-ІІІ ст. (Малеш Т.В., Вівчарик М.Т., Мартинюк У.В.) були учасниками майстер-класу вчителів світової літератури, який проведений Інститутом філології в рамках Тижня вчителів світової літератури.

Розширюється  географія  участі шкіл  у Всеукраїнських та обласних управлінських конкурсах. Так, в обласному громадському огляді – конкурсі стану умов і охорони праці та безпеки життєдіяльності в установах і закладах освіти переможець районного огляду – конкурсу Марківська ЗОШ І-ІІІ ст. за 2013-2014 н.р. нагороджена Грамотою департаменту освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації та цінним подарунком за 2 призове місце. Активно працюють над створенням позитивного іміджу закладів освіти шляхом участі в інноваційній діяльності директори Богородчанських ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 і № 2, Гутівської,  Дзвиняцької ЗОШ І-ІІІ ст., Солотвинського та Манявського НВК, Кричківської, Глибівської ЗОШ І-ІІст., Монастирчанського НВК.

З кожним роком розширюється географія участі закладів освіти району в здійсненні  експериментально-дослідної роботи. Завершення  участі Манявського НВК в експерименті Всеукраїнського рівня «Організаційно - педагогічні умови функціонування освітнього округу в сільській місцевості» дало можливість створити завершену модель освітнього округу в межах одного навчального закладу, що є актуальним для гірської місцевості На базі Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 та Саджавської ЗОШ І-ІІІ ст. здійснювалось   експериментальне дослідження  регіонального рівня « Психолого-педагогічні умови формування ціннісного ставлення учнів до суспільства в процесі вивчення курсу «Історія рідного краю».  Колективи Богородчанської ЗОШ  І-ІІІ ст. № 2, Бабченської, Космацької ЗОШ, Солотвинського ДНЗ «Дзвіночок» та Підгірського  ДНЗ «Теремок» завершилиучасть в експерименті «Соціально - психологічної умови  інтеграції  практичного  психолога  в педагогічному колективі».

Досвід вчителів і  закладів освіти району широко пропагувався через публікації  в  періодичних  педагогічних виданнях, зокрема участь у  форумі педагогічних ідей «Урок», який проводить журнал «Відкритий урок».

             Продовжувалась робота  педагогів щодо поширення свого досвіду через  власні методичні розробки.        

            Більш активною стала робота  з підготовки  педагогічних працівників до впровадження  ІКТ в навчально-виховний  процес та управлінську  діяльність. На сьогодні в рамках програми «Партнертво в навчанні» підготовлено 569 педагогів, «Цифрові технології» - 100%, 124 педагоги – за програмою «Intel». Здійснювались заходи  з організації  ресурного центру з упровадження ІКТ в управлінській  діяльності та навчально-виховному процесі на базі Солотвинського НВК.

РМК здійснювався  методичний супровід роботи з   обдарованими дітьми. Дана робота проводилася, в основному, через залучення школярів до участі в  предметних олімпіадах та різних інтелектуальних змаганнях. В цьому плані  активізувалась участь школярів району в міжнародних інтерактивних конкурсах:  математичному «Кенгуру», фізичному   «Левеня»,  природничому «Колосок». Зокрема Дзвиняцька ЗОШ І-ІІІ ст.             

Робота психологічної служби в минулому навчальному році була спрямована на підвищення ефективності та якості психологічного супроводу навчально-виховного процесу, забезпечення захисту психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників           З цією метою психологічною просвітою було охоплено 8160 учасників навчально-виховного процесу--учнів, батьків, педагогічних працівників. Проведено групові психологічні дослідження серед 6591 учня. Надано 643 індивідуальні консультації  батькам. Відповідно до угоди про співпрацю між відділом освіти та  благодійним фондом «Карітас» Івано-Франківської єпархії УГКЦ психологічною службою розроблено та реалізовано план спільних заходів  в рамках проекту «Психоемоційна та  соціальна робота з дітьми, які  опинились у  складних життєвих ситуаціях» (нею охоплено 70 учнів 6-9 класів).

28-29 квітня 2014 р. практичні психологи та обдаровані учні 11-х класів, учасники Всеукраїнської олімпіади з педагогіки і психології,  взяли участь у Фестивалі психологів Прикарпаття на базі Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, де презентували власні дослідницькі проекти на тему: «Хочу бути психологом». Так, Паславська Ольга, учениця 11 класу Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 презентувала проект на тему: «Від планування часу до успіху», а Ковтун Ольга, учениця 11 класу Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 – проект: «Вплив соціального оточення на розвиток особистості в підлітковому віці». На Фестивалі був представлений досвід роботи Дем’янчук Н.М., практичного психолога Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, яка успішно провела майстер – клас «Нестандартні форми роботи з педагогічним колективом - «Зустріч в кафе «Клякса».

В рамках підготовки до Фестивалю психологів «Інноваційні технології у практичній психології» та з  метою надання учнівській молоді профорієнтаційної підтримки у виборі профілю навчання та сфери майбутньої професійної діяльності, на базі Марківської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Манявського НВК  10 квітня 2014 року відбулося спільне виїзне засідання викладачів кафедри загальної та експериментальної психології (філософський факультет) та методистів управління освіти, молоді та спорту Богородчанської РДА.

В рамках проекту «Попередження торгівлі людьми шляхом мобілізації громад», що впроваджувався Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні у партнерстві з українським фондом «Благополуччя дітей» та Західноукраїнським ресурсним центром за фінансової підтримки Швейцарської конфедерації, в 30 загальноосвітніх навчальних закладах району працівниками психологічної служби реалізовується Програма «Особиста гідність. Безпека життя. Громадська позиція» з учнями 7-11 класів (схвалено МОНмолодьспорту України до використання в загальноосвітніх навчальних закладах, протокол №3 від 06 вересня 2011 р).

В оптимальному режимі працювала логопедична служба.

РМК здійснювався  науково-методичний супровід інноваційної діяльності. Впродовж 2013/14 н.р. в закладах освіти району  адаптовувались та  впроваджувались 24 інноваційні технології, методики, моделі навчання, виховання та управління.

На засіданнях науково-методичної ради розглянуто питання  використання сучасних технологій навчання й виховання на уроках правознавства та  в позакласній роботі з предмета в Богородчанській .№ 2, Росільнянській ЗОШ І-ІІІ ст., Заберезькому та Міжгірському НВК 

(рада РМК), реалізації положень Комплексної програми «Здоров’я нації» щодо забезпечення компетентнісного підходу при  викладанні основ здоров’я в Іваниківській ЗОШ І-ІІІ ст., Похівській та Глибівсьій ЗОШ І-ІІ ст. (рада РМК), про  роботу  в міжкурсовий період з учителями фізики в Дзвиняцькій, Старобогородчанській ЗОШ І-ІІІ ст., Луквицькій та Хмелівській ЗОШ І-ІІ ст.(рада РМК),  про вплив внутрішкільної методичної роботи на рівень професійної  компетентності вчителів географії в Манявському НВК, Горохолинській ЗОШ,  І-ІІІ ст.,Підгірській ЗОШ І-ІІІ ст. та Ластівецькому НВК» (рада РМК), про стан забезпечення  учнів ЗНЗ підручниками, навчальними посібниками  в новому навчальному році, вплив використання  педагогічних інновацій на підвищення рівня  навчально-виховного процесу з  світової  літератури в Солотвинському НВК, Кривецькій та Гринівській ЗОШ І-ІІ ст. (рада РМК);  заслухано інформації  про хід  виконання  рішень   науково-методичної ради РМК: «Стан викладання  та  рівень навчальних досягнень учнів з математики  в Порогівській, Яблунській, Глибоківській, Нивочинській ЗОШ», «Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу шкільними бібліотеками Богородчанської  № 2 та Іваниківської ЗОШ І-ІІІ ст., Хмелівської та Підгірської ЗОШ І-ІІ ст.»,  «Стан викладання та рівень  навчальних досягнень  учнів з німецької  і французької мов у Старунському НВК,Гутівській, Яблунській ЗОШ І-ІІІ ст., Грабовецькій ЗОШ І-ІІ ст.  (рада РМК),  «Формування предметних компетентностей на уроках історії в Богородчанській ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Космацькій, Глибоківській та Раковецькій ЗОШ І-ІІ ст..(рада РМК),  «Розвиток  творчих здібностей дітей дошкільного віку у Богрівському, Монастирчанському, Старунському  навчально-виховних комплексах».

Протягом минулого навчального року  затверджено 2 власні методичні розробки, 5 методичних рекомендацій, 8 матеріалів схвалено до друку. Узагальнено 3 досвіди роботи, затверджено та  рекомендовано до апробації 2 програми гуртків.

 Районним методичним кабінетом здійснювався  методичний супровід атестації педагогічних працівників. На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії»  проатестовано - 118 педагогів, присвоєно вищу кваліфікаційну категорію  - 28 педагогічним працівникам,  звання «старший учитель»  підтверджено 50 педагогам, 34 педагогічному працівникові його присвоєно, звання «вчитель-методист» присвоєно 3 та підтверджено  4 педагогічним працівникам.

Разом з тим, в роботі РМК є ряд невирішених проблем.

Недостатньо створюється та використовується наявна навчально-матеріальна база для впровадження ІКТ в навчально-виховний процес.

Бажає бути кращою матеріальна база  створених методичних кабінетів при дошкільних навчальних закладах.

Далі продовжують мати місце утруднення керівників щодо розробки Програм розвитку закладів.

Залишаються окремі  недоліки щодо ведення шкільної документації відповідно до діючих інструктивних документів.

Виходячи з перспектив розвитку освіти району, завдань завершального етапу реалізації єдиної науково – методичної теми «Діяльність методичного кабінету щодо  забезпечення процесу формування професійної компетентності педагога», в 2014-2015 навчальному році РМК працюватиме над вирішенням проблем:

 • забезпечення  програмно - цільового підходу до організації методичної    роботи  з педагогічними кадрами,  орієнтація її  на кінцевий  результат;
 • модернізація змісту науково-методичної роботи  відповідно до нового Положення  про  районний методичний кабінет;
 • використання  активних форм і методів,  адекватних сучасним  цілях і змісту методичної роботи;
 • формування засобами  методичної роботи інноваційної культури педагогів,  їхньої  технологічної компетентності, готовності до здійснення  проектно-впроваджувальної діяльності;
 • удосконалення системи виявлення, вивчення, удосконалення та  поширення  педагогічного досвіду;
 • запровадження  інноваційних методик, нових педагогічних технологій у навчально-виховний процес, оптимізація  управлінської діяльності керівників освітніх закладів;
 • поглиблення співпраці з вищими навчальними закладами;
 • методичного супроводу впровадження чинних програм розвитку дитини  «Українське дошкілля», «Впевнений старт»;
 • впровадження методик раннього виявлення та діагностики дітей з особливими  потребами; підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах інклюзії;
 • продовження здійснення науково-методичного супроводу впровадження  Державного стандарту початкової,базової та повної загальної середньої освіти, нових навчальних планів і програм;
 • проведення моніторингових досліджень  якості освіти на районному та їх методичного супроводу на шкільному рівнях;
 • формування дієвої підтримки талановитої молоді;
 • удосконалення матеріально – технічної  бази РМК;

забезпечення якісного і ефективного управління РМК з метою підвищення ефективності надання освітніх послуг в межах освітнього простору району.  

Зразки форм інформацій, заявок статистичних та інших даних

Печать
PDF

Богородчанський районний методичний кабінет

Г.Клибус Виховуємо на християнських цінностях

Печать
PDF

Схвалено до друку науково-методичною радою Богородчанського районного методичного кабінету, протокол №3 від 06.03.2012р.

В збірнику поміщені методичні рекомендаії, розроблені автором та опубліковані в обласному часописі "Освітянське слово".

Форум педагогічних ідей "Урок"

Печать
PDF

Упорядник: В.Мельник, завідувач Богородчанського районного методичного кабінету.

Схвалено до друку науково-методичною радою Богородчанського районного методичного кабінету, протокол №3 від 06.03.2012р.

В збірнику поміщено матеріали учасників конкурсу, оголошеного журналом "Відкритий урок". У нього ввійшли розробки кращих уроків, позакласних заходів, статті з описом досвіду роботи.

Виховуємо майбутнє України

Печать
PDF

Матеріали упорядкувала мутодист Богородчанського методичногокабінету Клибус Г.В.

Затверджено на засіданні науково-методичної ради Богородчанського районного методичного кабінету, протокол №3 від 06.03.2012р.

В посібнику поміщені описи виховних систем шкіл Богородчанського району.